Czy budowa ogrodzenia wokół posesji wymaga zezwolenia?

Październik 28, 2020

Ogrodzenie działki jest nieodłącznym elementem zakupu posesji, na której planowane jest umieszczenie obiektu budowlanego. Podejmując ten krok należy zadbać o wszystkie aspekty prawne i upewnić się, jakich formalności należy dopełnić.

Standardowa procedura rozpoczęcia budowy ogrodzenia wokół posesji nie wymaga pozwolenia, jednak w niektórych przypadkach konieczne jest zgłoszenie zamiaru wykonania tego typu inwestycji. Do dopilnowania tej sprawy trzeba podejść niezwykle rzetelnie, ponieważ może to doprowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji.

Kiedy należy zgłaszać budowę ogrodzenia?

Przed przystąpieniem do budowy ogrodzenia należy dokładanie zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i dowiedzieć się, czy na posesji mogą być wnoszone jakiekolwiek zmiany. Jeśli zakazy nie dotyczą tej nieruchomości, można przystąpić do prac wykonawczych, jednak trzeba pamiętać o tym, że zamiar budowy ogrodzenia należy zgłaszać w zależności od tego w jakim miejscu znajduje się działka. Inwestycje odgradzające od terenów użytku publicznego – placów, rynków lub skwerków, wymagają otrzymania pozwolenia. Ma to na celu kontrolowanie zabudowy publicznej i zachowanie jej spójności. Kolejną sytuacją wymagającą zgłoszenia zamiaru wybudowania ogrodzenia, jest chęć wzniesienia zabudowy przekraczającej wysokość 220cm. Według prawa budowlanego, tego typu inwestycja zawsze musi być rejestrowana.

Jak wygląda procedura zgłaszania budowy ogrodzenia?

Zgłoszenia budowy ogrodzenia należy dokonać 21 dni przed przystąpieniem do prac wykonawczych. Musi zawierać szczegóły dotyczące wnoszonych zmian, terminu rozpoczęcia robót oraz konieczne jest dostarczenie dokumentu poświadczającego prawo do dysponowania nieruchomością. Budowa ogrodzenia można rozpocząć jeśli w przeciągu 21 od zgłoszenia, inwestor nie dostał sprzeciwu. Niedopilnowanie formalności może narazić właściciela posesji na spore koszty, bowiem jeśli nie uda się zalegalizować postawionego bez zgłoszenia ogrodzenia, można dostać nakaz jego rozbiórki.

Wróć

© 2020 Parkansystem. Wszystkie prawa zastrzeżone | Design by Geshu